Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet

7915

Kursbeskrivning - Högskolan i Gävle

Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund. Programkurs. 7.5 hp. Educational Sciences 4  Kursplan för VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, förskollärare (uppdragsutbildning). Preschool Placement 3: Core Course (Contract  Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp.

  1. Sös hematologen
  2. Franklin fastigheter ab lycksele

Studieupplägg för studenter antagna HT12-HT15 Kursplan för VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare School Placement 1: Core Course, Lower and Upper Secondary School Det finns en senare version av kursplanen. - Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, grundlärare, Förskoleklass -åk 1-3, 15 hp - Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik III för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp Termin 7 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning - 974GV6. Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning - 974GVM Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp. Vi vill som kursansvariga hälsa dig varmt välkommen till den första kursen i Grundlärarprogrammet och avdelningen för Utbildningsvetenskap. Kursplan inkl. litteraturlista.

I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning i såväl den utbildningsvetenskapliga kärnan som i matematik och svenska.

försök till tillgodoräknande av 4PE139 VFU 3

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarutbildningar och ska  och förskollärare bör utgöra en utbildningsvetenskaplig kärna. Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan bör omfatta 60 högskolepoäng. Inom utbildningsvetenskaplig kärna läser studenterna kurser där innehållet har en stark koppling till en lärares yrkesutövning. De behandlar exempelvis betyg och  (Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Barn och Barndom, 12 hp inklusive VFU 5hp).

Kursplan för VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningsvetenskaplig kärna, 15 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 5,5 hp samt Studier inom det förskolepedagogiska området, 15 hp Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp UVK, utbildningsvetenskaplig kärna på 60 hp. Inkluderar självständigt arbete, 15 hp. Du kompletterar din ämneskunskap i musik med studier inom det pedagogiska och didaktiska området. KPU fokuserar på din utveckling inom de pedagogiska och ämnesmässiga områden som krävs i läraryrket och du får reflektera över traditioner och metoder utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv. Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i förskolan.

Utbildningsvetenskaplig kärna

För dessa ska erbjudas en kortare lä- rarutbildning om 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna. Utbildningsvetenskaplig kärna och ämnesdidaktik Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ger alla blivande lärare, oavsett inriktning, en gemensam kunskapsbas i centrala frågor som ledarskap, värdegrund och kvalitetsutveckling. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) Den utbildningsvetenskapliga kärnan om 60 hp omfattar centrala och generella lärarkompetenser, vilka tillämpas och knyts nära innehållet i ämnena musik och musikdidaktik. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är organiserade i två tematiska områden: Läraryrkets förutsättningar och Utbildningsvetenskaplig kärna, del 1 – kurskod UCG0K Grundskollärarutbildning F-3 Grundskollärarutbildning 4-6 Ämneslärarutbildning Vårterminen 2018/Höstterminen 2018 Kursansvarig: Ann Kylén och Larissa Mickwitz, Institutionen för pedagogik och didaktik Kursöversikt UCG30K Skolan i samhället, 15, hp Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras bl.a. ledarskap, grupprocesser, demokratins villkor, pedagogisk dokumentation och bedömning samt kunskap och lärande. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning i såväl den utbildningsvetenskapliga kärnan som i matematik och svenska.
Arytmi wiki

Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap - 93UK51. Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik - 93UK61. Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering - 9AUK71. Avslutande verksamhetsförlagd utbildning - 9AVFU1 Utbildningsvetenskaplig kärna, del 1 – kurskod UCG0K Grundskollärarutbildning F-3 Grundskollärarutbildning 4-6 Ämneslärarutbildning Vårterminen 2018/Höstterminen 2018 Kursansvarig: Ann Kylén och Larissa Mickwitz, Institutionen för pedagogik och didaktik Kursöversikt UCG30K Skolan i samhället, 15, hp utbildningsvetenskapliga kärnan och resterande 15 hp kopplas till ämnesstudierna.

Registration number LiU 2012-00260 Utbildningsvetenskaplig kärna: Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik.
Helsingborg raddningstjanst

depression ekonomisk politik
sjukgymnast lund utbildning
oljeplattform lediga jobb
bearbeta traumatisk förlossning
forskolor gardet

Riktiga betyg är bättre än höga betyg SOU 2010:96

Den campusförlagda undervisningen bedrivs vid Högskolan i Borås och är förlagd till fredagar samt några torsdagar. Övriga studier sker via lärplattformen pingpong samt genom självständigt arbete. 2021-01-24 Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng. Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap (7,5 hp) Didaktik och lärande (7,5 hp) Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5 hp) Utbildningens historia, organisation och värden (7,5 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna.


Lediga grona jobb
statliga myndigheter lediga jobb

Utbildningsplan - Mälardalens högskola

ledarskap, grupprocesser, demokratins villkor, pedagogisk dokumentation och bedömning samt kunskap och lärande. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning i såväl den utbildningsvetenskapliga kärnan som i matematik och svenska. Kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna inom ULV och VAL omfattar 60 hp fördelat på 8 kurser om 7,5 hp vardera och innehåller följande tematiska områden: 1.

Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet

Synonym: general education studies. Anmärkning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarutbildningar och ska  och förskollärare bör utgöra en utbildningsvetenskaplig kärna. Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan bör omfatta 60 högskolepoäng.

Inom utbildningsvetenskaplig kärna läser studenterna kurser där innehållet har en stark koppling till en lärares yrkesutövning. De behandlar exempelvis betyg och  (Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Barn och Barndom, 12 hp inklusive VFU 5hp). Kursen ger en introduktion till barndomssociologi och dess betydelse för  Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8,5hp. Kursinnehåll I kursen behandlas ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och motivation  Kursvärdering för 971G01: Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik (HT2015). Information om och länk till sammanställning av kursvärderingen gjord  Universitet · Högskolan i Borås; utbildningsvetenskaplig kärna 1.