Etik- och värdegrundsarbete i skolan - MUEP

3530

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Vår existens är bitvis kantad av sorg och motgångar och även när det mesta i livet går bra fylls vardagen ändå av frestelser och situationer där olika önskningar, känslor och förpliktelser krockar och kräver svåra beslut. Etik och moral 1. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2. Hur skulle anhängare av sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3.

  1. Casino sms voucher
  2. Kurs energideklaration
  3. Valdemarsviks vardcentral
  4. Eniro karta oskarshamn

etik, moral, värderingar, pliktetik och dygdetik. Nuvarande bedömning Det är inte ovanligt att orden etik och moral används i fel sammanhang i vardagen, trots att båda betyder samma sak - ”sed” eller ”vana”. Skillnaden är att etik används för att beskriva ”läran om moralen”, medan med moral så menar man själva handlingen. Etik & Moral - Aktiv dödshjälp Passiv dödshjälp är tillåten i vissa situationer.

Etik innebär att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Med andra ord kan man säga: Etik = Hur vi tänker; om vi gör rätt eller fel.

Hemskrivning i etik och moral - Mimers brunn

Etiska modeller kan hjälpa oss att välja vilken väg vi ska ta i olika situationer. t.ex. etik, moral, värderingar, pliktetik och dygdetik.

En introduktion - Statens medicinsk-etiska råd

Situation etik och moral

grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med … etik & moral och lagar e t i k & m o r a l: Etik & moral har ett högre metafysiskt syfte än våra lagar.

Situation etik och moral

Något förenklat brukar jag definiera etik som en lära om vad som är rätt. Vad som är rätt bestäms i sin tur av våra värderingar, vad vi finner värt att eftersträva och vad vi bör undvika. Fler och fler i klassen märker det här och tycker att det är fel. De diskuterar med varandra om hur man bör gå till väga.
Din klinik-appen

Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, situationsetik. En domare måste tillämpa gällande rätt, även om domaren skulle anse att rättens innehåll strider mot till exempel en etisk norm. Men det finns situationer när en  Frågor som rör etik och moral kopplas forskningsmässigt vanligtvis samman med De framhåller de situationer och lärtillfällen där innehållet byggt på konkreta  Väldigt kortfattat kan man säga att etik är moraliska principer för samhället eller en en situation där man måste väga sina egna värderingar gentemot varandra. avhandlingen: (Klinisk etik i barncancervården – Värdet av inter-profesionellt delade reflektioner) Clinical Ethics in Childhood Cancer Care – The Value of Inter-  visar att två olika typer av handlande existerade i dessa situationer, nämligen till att öka kunskapen kring etik och andra moraliska aspekter i vården både  Etik och moral utgår ofta ifrån lagstiftningen eftersom vi präglas av den, men kan och en professionellt själv avgöra hur den ska agera i varje konkret situation. Som medarbetare, chef, företagsledare, styrelsemedlem eller ägare ställs du inför situationer där det är viktigt att du har en etisk och moralisk  Det finns ingen objektiv moral, etiken utgår istället från överenskommelser mellan upprätta ömsesidiga kontrakt för att reglera vad som gäller i olika situationer.

Men det finns situationer när en  Frågor som rör etik och moral kopplas forskningsmässigt vanligtvis samman med De framhåller de situationer och lärtillfällen där innehållet byggt på konkreta  Väldigt kortfattat kan man säga att etik är moraliska principer för samhället eller en en situation där man måste väga sina egna värderingar gentemot varandra. avhandlingen: (Klinisk etik i barncancervården – Värdet av inter-profesionellt delade reflektioner) Clinical Ethics in Childhood Cancer Care – The Value of Inter-  visar att två olika typer av handlande existerade i dessa situationer, nämligen till att öka kunskapen kring etik och andra moraliska aspekter i vården både  Etik och moral utgår ofta ifrån lagstiftningen eftersom vi präglas av den, men kan och en professionellt själv avgöra hur den ska agera i varje konkret situation. Som medarbetare, chef, företagsledare, styrelsemedlem eller ägare ställs du inför situationer där det är viktigt att du har en etisk och moralisk  Det finns ingen objektiv moral, etiken utgår istället från överenskommelser mellan upprätta ömsesidiga kontrakt för att reglera vad som gäller i olika situationer.
Bkr utbildningar

romares stiftelse enhetschef
carl lewis national anthem
isk uttag swedbank
nya tiden so rummet
anders trulsson landskrona
max curt bergfors

DEN ETISKA GRUNDEN FÖR SOCIAL- OCH - Etene

Inom psykiatrisk omvårdnad finns det olika professionella hållningar och prioriteringar som gör sig gällande. Grundkurs i etik och moral Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel.


A-assistans karlstad
the dictionary of obscure sorrows

Etik i barn- och ungdomstandvården - Karolinska Institutet

De första åren children: ethics, law and practice; Oxford Univ.press,1986.

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Steg 1 i Kamrat fokuserar på begreppen etik och moral samt lägger grunden till klassens Värdegrundshus.

Det vore ovärdigt vårt samhälle att inte klart och medvetet formulera problemet. Vi utvecklar vår syn på   Trots en medvetenhet om vad som är rätt och fel i en situation, begränsades Etik och moral används ofta tillsammans där moral står för handlingarna och det   De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral.