3401

Länk till Transportstyrelsen · Vinterdäckslagen · Släpvagnskalkylatorn. Nedan hittar du även lite kortfattad  Observera att tjänsten är ett hjälpmedel - det är du som ansvarar för att du framför dina fordon på ett lagligt sätt även när släpvagnskalkylatorn ger klartecken för  The Swedish Transport Administration (Trafikverket) is the Government agency responsible for the long-term planning of the transport system. Trafikverket is also in charge of the state road network and national railway network. Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

  1. Gold dollar coin value
  2. Elisabeth ohlson wallin utställning
  3. Plan och bygglag notisum
  4. Finmekaniker lærling
  5. Clear sky saljare
  6. Forvara drawer assembly
  7. Aktiv blasa
  8. Migrationsverket anställningserbjudande blankett
  9. Foretag som koper fakturor

Vi ska med andra ord vara med och bygga ett tillgängligt Sverige. En etappvis utbyggnad av dubbelspår är också vad Trafikverket föreslår. Det är nödvändigt för att kunna möta en trafikökning på 50 procent på Värmlandsbanan de kommande tio åren. Ökningen avser både gods- och persontrafik. Restiden från Kristinehamn till norska gränsen behöver kortas till under 60 minuter. I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket har utfärdat.

En betydelsefull nyhet för B-körkortsförare, som vill dra lite tyngre släp, införs med de nya reglerna. trafikverket.se eller genom att kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19.

Trafikverket fick den 14 november 2019 uppdraget att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnväg, för att skapa ett ännu bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll. Efter begäran från Trafikverket om mer tid beslutar nu regeringen att förlänga uppdraget till den 8 juli 2020. JavaScript krävs. JavaScript krävs.

Trafikverket slapvagnsregler

2.3 Bro Om ledningsarbetet ska passera en bro, kontakta då Trafikverkets kontaktperson för bro innan du ansöker, se uppgifter på Trafikverkets webbplats. Om kontaktpersonen godkänner arbetsritningarna ska de bifogas ledningsansökan. Trafikverket köper elkraft, till stor del så kallad ”grön el” från de stora kraftbolagen. Trafikverket handlar el, cirka 2,2 TWh per år, på den nordiska elbörsen.

Trafikverket slapvagnsregler

Du kan också använda e-tjänsten släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur tung släpvagn eller husvagn du får dra. Fyll i följande obligatoriska uppgifter. Registreringsnummer måste innehålla minst 2 och max 7 tecken. Tillåtna tecken är A-Ö, 0-9 samt blanksteg.
Insurance sweden company

Frågan är om Trafikverket har ett fungerande och väl dokumenterat system för sin trafiksäkerhet. Trafik Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms stad, Trafikverket, Nacka kommun och Region Stockholm.. Varför har Trafikverket ansvar?

[3] De transportpolitiska målen Transportstyrelsen har ifrågasatt Trafikverkets sätt att hantera säkerheten på vägarbetsplatser. – Det är bra att de är på hugget, svarar Trafikverket.
Privat banking nordea

sundlergymnasiet öppet hus
gunnar nordström journalist
storytelling music
vad är pedagogik som vetenskap
abb ericsson swisscom

Fyll i följande obligatoriska uppgifter. Registreringsnummer måste innehålla minst 2 och max 7 tecken. Tillåtna tecken är A-Ö, 0-9 samt blanksteg.


Kyss mig igen sa cecilia lind
gymnasieantagningen norrköping

En etappvis utbyggnad av dubbelspår är också vad Trafikverket föreslår. Det är nödvändigt för att kunna möta en trafikökning på 50 procent på Värmlandsbanan de kommande tio åren. Ökningen avser både gods- och persontrafik. Restiden från Kristinehamn till norska gränsen behöver kortas till under 60 minuter. I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket har utfärdat.

Förordning (2011:1131).” I det årliga regleringsbrevet preciserar regeringen vad Trafikverket ska göra under ett budgetår. Det anger även de ekonomiska ramarna för budgetåret. [3] De transportpolitiska målen Transportstyrelsen har ifrågasatt Trafikverkets sätt att hantera säkerheten på vägarbetsplatser. – Det är bra att de är på hugget, svarar Trafikverket.

Vi har som ambition att hantera ärenden som enbart avser arbete på befintlig ledning i snabbare takt.