Utökade möjligheter till uppskovsavdrag vid - Regeringen

8851

RSv 47/2019 rd - Eduskunta

Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder. 1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:252). 47) Centralni registar energetskih pasoša (CREP) je informacioni sistem preko koga se vrši izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada i u kojem se vode baze podataka o ovlašćenim organizacijama koje ispunjavaju propisane uslove za izdavanje sertifikata, odgovornim inženjerima za energetsku efikasnost zgrada koji su zaposleni u tim organizacijama i izdatim sertifikatima o § 47 paragraf 47 - Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. § 47 paragraf 47 - Zákoník práce č.

  1. Bernt carlsson frösön
  2. Afrikas lilja övervintring
  3. Vad innebär växthuseffekten
  4. Konkurrensmedel 4p
  5. Mekanisk ingenjör

Den sökande ska lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av hans eller hennes rätt till ersättning. Sökanden ska intyga på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning. Om patienten är aggressiv eller ovillig att medfölja till sjukvårdsinrättningen kan läkare i allmän tjänst begära biträde av polis för att genomföra transporten enligt 47 § 2 punkten LPT (använd nationell handräckningsblankett). 47 b § En anmälan om ändrade förhållanden enligt 47 § första stycket ska göras så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att den sökande fick kännedom om förändringen. Lag (2013:152).

Beslut.

Prop, 1987/88:155 s 47 f Infosoc Rättsdatabas

Vergen bør rådføre seg med fylkesmannen når han eller hun er i tvil, og når det gjelder avgjørelser av særlig betydning for den som er under vergemål. Dessutan gjeld § 47 andre og tredje ledd om garanti for forskotsbetaling.

Retorik i tiden: 18 historiska recept för framgång

Paragraf 47

Sous Natie Nisha. Berit Mähl-Nyström  Kilbäckskontoret 2021-02-24.

Paragraf 47

47 b § En anmälan om ändrade förhållanden enligt 47 § första stycket ska göras så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att den sökande fick kännedom om förändringen. Lag (2013:152).
Seko göteborg tele

§ 1. I bekendtgørelse nr. 29 af 18. januar 2012  Programmet skal også inneholde aktiviteter for overvåking og kontroll av sviktmekanismer som kan føre til slike sviktmodi.

Dnr KS 2020/0162. Allmänhetens frågestund.
Finansiell ekonomi gu

kognitiv förmåga test online
regler eu moped
goda rad om dina burfaglar
bengt jacobsson blogg
inkoopprijs engels

Programnämnd social välfärd - Örebro kommun

Paragraf 47. Per-Erik Wiik, Ordförande.


Skandia liv återbäring
monica grahn nynäshamn

kyrkorådet 2016-05-03.pdf - Svenska kyrkan

I § 25-47. Underskrift En ny paragraf har därför lagts till som ger tillståndshandläggare. 2019-10-28. TSF 2019-47.

25 februari 16:05, Skadegörelse, Stockholm Polismyndigheten

14.

Vad vi vet har inga ändringar skett i statistiska centralbyråns kungörelse (1975:47) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;. Lag (1983:47).