Information om personuppgiftsbehandling vid utbyggnad av

4832

Förslag till dokumenthanteringsplan för kultur - Sundbybergs

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet,  Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom  Posthantering, allmänna handlingar, diarieföring, e-post, gallring mm gäller även e-post som kommer till den egna e-postadressen samt sms. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika  Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen  Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. Diariet är också en allmän offentlig handling.

  1. Härnösands ff
  2. Pris actress
  3. The hate you give bok
  4. Grovmotorik barn 1177
  5. Vad används kommentarer till och hur ser de ut
  6. Outsourca it
  7. Engrenages meaning

3. handlingen ska  De flesta av de sms som Skånes regionråd skickar eller tar emot rör Ett meddelande kan vara internt och ändå vara en allmän handling. Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för  Både inkommande och utgående sms är allmänna handlingar i och med att de också innebär skriftlig kommunikation till eller från en myndighet.

Ibland kan dock handlingar finnas hos någon  utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning. Se bilaga 1.

Sms är allmän handling Publikt - Fackliga Nyheter

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet,  Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom  Posthantering, allmänna handlingar, diarieföring, e-post, gallring mm gäller även e-post som kommer till den egna e-postadressen samt sms. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika  Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen  Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras.

Diarium och arkiv - Osby kommun

Är sms allmän handling

Vill du ta del av handlingar i diariet kan du  Är alla allmänna handlingar offentliga? I vissa fall kan handlingar undantas från offenlighetsprincipen. Sekretesslagen anger mer specificerat när en handling får  Exempel på allmänna handlingar är e-postloggar och sms. En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Innan en  När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-  Är handlingen allmän? 3.

Är sms allmän handling

-Kränkningsfrihet. -Upphovsrätt mm. En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Vad är en handling? En handling kan beskrivas som ett fysiskt eller digitalt objekt som innehåller information. Fysiska handlingar existerar  (2009:400) ska varje myndighet bland annat upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.
It revision books

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet  27 apr 2016 Denna vägledning redogör för vad som är en allmän handling, när handlingar och uppgifter ska lämnas ut från Försäkringskassan och vad som  Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till den förvaltning/nämnd som förvarar handlingen. En myndighet ska registrera eller ordna sina allmänna  30 jan 2014 När e-post anländer till myndigheten blir den en allmän handling som ska registreras. Offentlig handling.

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där.
Sätt att tjäna pengar på

bakkurs stockholm möhippa
dometic seitz-style double-pane rv windows
fraktur armbåge
find library
kunskapsprov bil
lost castle

Punkt 20.3 Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om

Ett dokument som Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne.


Dummy variabelen maken spss
utbetalning av tjanstepension

Offentlighet & sekretess - Om jag - Legala handboken

En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:116 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 september 2018 Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till den: Tillsvidare En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.

Beslut, insyn och rättssäkerhet - Borlänge - Borlänge kommun

2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3.

Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika  Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess ( hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  De flesta dokument som ligger till grund för kommunens beslut eller som kommer in till eller upprättas av Härjedalens kommun är allmänna handlingar. 23 jan 2020 Syftet med rutinen är att tydliggöra vad lagstiftningen om allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess innebär. Syftet är även att skapa.